Кош келиниздер!

Экономика жана финансы институнун ОАББ

Сурап билуу телефону:+996 312 324969, 0703155388, 0550420610

Банктык иши
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
55 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Камсыздандыруу иши (тармактар боюнча)
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
75 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча)
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
63 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
75 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
61 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
54 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы