Кош келиниздер!

Жалал-Абад медициналык колледжи

Сурап билуу телефону:996777557271, Whats App 996557000956

Акушердик иш
Контракт: 20600

Контракт 11 класстын базасында
73 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 23821

Контракт 11 класстын базасында
70 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Лабораториялык диагностика
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медико-профилактикалык иш
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши
Контракт: 21718

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
69 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ортопедиялык стоматология
Контракт: 23317

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Профилактикалык стоматология
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 19721

Контракт 11 класстын базасында
47 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы