Кош келиниздер!

Азия Инновациялык Колледжи

Сурап билуу телефону:(0312)32-49-83

Архитектура
Контракт: 26500

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча)
Контракт: 26500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
34 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Имараттарды жана курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик тармактарды жана эсептѳѳ техникалык каражаттарды техникалык жактан тейлѳѳ
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы