Кош келиниздер!

Жалал-Абад маданият техникуму

Сурап билуу телефону:0778211241

1. Социалдык маданий иштер жана элдик көркөм чыгармачылык (түрлөрү боюнча) : Хор коллективинин жетекчиси, мугалим (күндүзгү) (071402)
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
2. Социалдык маданий иштер жана элдик көркөм чыгармачылык : Хор коллективинин жетекчиси, мугалим (сырттан) (071402)
Контракт: 0

Заочное 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
3. Социалдык маданий иштер жана элдик көркөм чыгармачылык (түрлөрү боюнча): Чыгармачыл коллективинин жетекчиси, мугалим (071402)
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
4. Социалдык маданий иштер жана элдик көркөм чыгармачылык (түрлөрү боюнча): Чыгармачыл коллективдин жетекчиси, мугалим (071402)
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
5.Китепкана таануу: Китепканачы (күндүзгү) (071202)
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
6. Китепкана таануу : Китепканачы (сырттан) (071202)
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
7. Китепкана таануу: Китепканачы (күндүзгү) (071202)
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы