Кош келиниздер!

“Нур” Жалал-Абад колледжи

Сурап билуу телефону:0770 48-48-13

Англис тили (күндүзгү: 1 жыл 10 ай жана 2 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (күндүзгү: 1 жыл 10 ай жана 2 жыл 10 ай; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
37 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
42 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча) (күндүзгү: 1 жыл 10 ай жана 21 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейин билим берүү (күндүзгү: 1 жыл 10 ай жана 2 жыл 10 ай; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы (күндүзгү: 1 жыл 10 ай жана 2 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча) (күндүзгү: 1 жыл 10 ай жана 2 жыл 10 ай; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 17000

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
27 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча) (күндүзгү: 1 жыл 10 ай жана 2 жыл 10 ай: сырттан: 2 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) (күндүзгү: 1 жыл 10 ай жана 2 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
27 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы