Кош келиниздер!

Б. Осмонов атындагы ЖАМУнун Жалал – Абад колледжи

Сурап билуу телефону:+996778628176

[050704] Мектепке чейинки билим берүү (күндүзгү)
Контракт: 18200

Контракт 9 класстын базасында
32 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
38 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[030503] Укук таануу (күндүзгү)
Контракт: 20200

Контракт 11 класстын базасында
51 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
27 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[030503] Укук таануу (сырттан)
Контракт: 20200

Заочное 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[040101] Социалдык иш (күндүзгү)
Контракт: 18200

Контракт 11 класстын базасында
43 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[040101] Социалдык иш (сырттан)
Контракт: 18200

Заочное 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[050303] Чет тили ( (кытай тили)
Контракт: 20200

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[050303] Чет тили (англис тили)
Контракт: 20200

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[050503] Технология
Контракт: 15200

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[050704] Мектепке чейинки билим берүү (сырттан)
Контракт: 18200

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[050709] Башталгыч класстарды окутуу (күндүзгү)
Контракт: 0

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[050709] Башталгыч класстарды окутуу (күндүзгү)
Контракт: 20200

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[050709] Башталгыч класстарды окутуу (күндүзгү)
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[050709] Башталгыч класстарды окутуу (сырттан)
Контракт: 20200

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[050720] Дене тарбия (күндүзгү)
Контракт: 20200

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
45 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[050720] Дене тарбия (сырттан)
Контракт: 20200

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[080106] Каржы (тармактар боюнча) (күндүзгү)
Контракт: 20200

Контракт 11 класстын базасында
43 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[080106] Каржы (тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 20200

Заочное 11 класстын базасында
44 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[080107] Салык жана салык салуу (күндүзгү)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
37 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[080107] Салык жана салык салуу (сырттан)
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[080108] Банк иши (күндүзгү)
Контракт: 20200

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[080108] Банк иши (сырттан)
Контракт: 20200

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[080110] Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 20200

Заочное 11 класстын базасында
43 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[080110] Экономикалык жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (күндүзгү)
Контракт: 20200

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[100201] Туризм
Контракт: 18200

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[111201] Ветеринария
Контракт: 18200

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[140206] Электр чордондору,түйүндөрү жана тармактар
Контракт: 20200

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[140212] Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (күндүзгү)
Контракт: 20200

Контракт 9 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[140212] Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 20200

Заочное 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[190605] Автомобиль унааларды техникалык тейлөө жана оңдоо (күндүзгү)
Контракт: 18200

Контракт 9 класстын базасында
27 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[190605] Автомобиль унааларды техникалык тейлөө жана оңдоо (күндүзгү)
Контракт: 18200

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[190605] Автомобиль унааларды техникалык тейлөө жана оңдоо (сырттан)
Контракт: 18200

Заочное 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[220206] Маалыматты иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 20200

Заочное 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[220206] Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу(тармактар боюнча) (күндүзгү)
Контракт: 20200

Контракт 11 класстын базасында
38 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
36 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[230109] Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо
Контракт: 20200

Контракт 11 класстын базасында
40 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[250202] Токой жана токой-парк чарбачылыгы
Контракт: 15200

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[260903] Тигүү буюдарды конструкциялоо,моделдештирүү жана технологиясы (күндүзгү)
Контракт: 18200

Контракт 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[260903] Тигүү буюмдардын конструкциялоо,моделдештирүү жана технологиясы (сырттан)
Контракт: 18200

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
[280105] Өзгөчө кырдаалдардан коргонуу
Контракт: 15200

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы