Кош келиниздер!

«Абай» Гуманитардык экономикалык колледжи

Сурап билуу телефону:

Башталгыч класстарга
Контракт: 16000

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
38 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укуктаану
Контракт: 15000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Контракт: 15000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы