Кош келиниздер!

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, "Чет тилдери жана компьютердик системаларды программалоо" колледжи

Сурап билуу телефону:0778530909

"Компьютердик системаларды программалоо" 11-класстын негизинде (контракт)
Контракт: 15000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
"Компьютердик системаларды программалоо" 9-класстын негизинде (контракт)
Контракт: 14500

Контракт 9 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
"Чет тилдери" 11-класстын негизинде (контракт)
Контракт: 15000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
"Чет тилдери" 9-класстын негизинде (контракт)
Контракт: 14500

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы