Кош келиниздер!

М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Гуманитардык-технологиялык колледжи

Сурап билуу телефону: 0778 749590

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо
Контракт: 18900

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо
Контракт: 19530

Контракт 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо (сырттан)
Контракт: 17535

Заочное 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо
Контракт: 19635

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (сырттан)
Контракт: 17535

Заочное 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы
Контракт: 17325

Контракт 9 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо
Контракт: 19530

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо (сырттан)
Контракт: 17535

Заочное 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Архитектура
Контракт: 19635

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ачык тоо-кен иштери
Контракт: 17325

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ачык тоо-кен иштери (сырттан)
Контракт: 16170

Заочное 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Байланыш тармактары жана коммутация системалары
Контракт: 17325

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Байланыш тармактары жана коммутация системалары (сырттан)
Контракт: 16170

Заочное 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча)
Контракт: 19635

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо
Контракт: 19635

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо (сырттан)
Контракт: 17535

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Инженердик курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо
Контракт: 19635

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
Контракт: 18900

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика(тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 17325

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системалар жана комплекстер(тармактар боюнча)
Контракт: 17850

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системаларда программалоо
Контракт: 19530

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)
Контракт: 17325

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 16170

Заочное 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 19635

Контракт 9 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 17535

Заочное 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Нефти жана газды кайра иштетүү
Контракт: 17325

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Нефти жана газды кайра иштетүү (сырттан)
Контракт: 16170

Заочное 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Өзгөчө кырдаалда коргонуу
Контракт: 17325

Контракт 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Өзгөчө кырдаалда коргонуу (сырттан)
Контракт: 16170

Заочное 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш
Контракт: 17325

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш (сырттан)
Контракт: 16170

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Статистика
Контракт: 19635

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Статистика (сырттан)
Контракт: 17535

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигүү буюмдарын конструкциялоо, модельдештирүү жана технологиясы
Контракт: 19635

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигүү буюмдарын конструкциялоо, модельдештирүү жана технологиясы (сырттан)
Контракт: 17535

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу
Контракт: 19635

Контракт 9 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (аба транспортунан башка транспорттун түрлөрү боюнча)
Контракт: 19635

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (аба транспортунан башка транспорттун түрлөрү боюнча) (сырттан)
Контракт: 17535

Заочное 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы (суу транспортунан башка транспорттун түрлөрү боюнча)
Контракт: 20213

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 21000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 18900

Заочное 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 21000

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 18900

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр берүү линияларын куроо жана эксплуатациялоо
Контракт: 19635

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр берүү линияларын куроо жана эксплуатациялоо (сырттан)
Контракт: 17535

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен жабдуу(тармактар боюнча)
Контракт: 19635

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен жабдуу(тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 17535

Заочное 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр станциялары, тармактары жана системалары
Контракт: 19635

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр станциялары, тармактары жана системалары (сырттан)
Контракт: 18480

Заочное 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы