Кош келиниздер!

М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин Экономика жана тейлөө колледжи

Сурап билуу телефону:0705 564 574, 0779 496 497 whatsaap

030503 Укук таануу
Контракт: 28500

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080106 Каржы (тармактар боюча)
Контракт: 28500

Заочное 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
51 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080107 Салык жана салык салуу
Контракт: 28500

Контракт 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
34 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080108 Банк иши
Контракт: 28500

Контракт 9 класстын базасында
48 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 28500

Заочное 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
130 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
100105 Мейманканаларда жана туристтик комплекстерде кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу
Контракт: 28500

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
100106 Коомдук тамактануу жайларынын тейлөөсүн уюштуруу
Контракт: 28500

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
100201 Туризм
Контракт: 28500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230701 Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
Контракт: 28500

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
51 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
260502 Коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы
Контракт: 28500

Контракт 9 класстын базасында
71 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы