Кош келиниздер!

КГЮАнын Ысык-Көл юридикалык институту

Сурап билуу телефону:0708 888 405

Туризм
Контракт: 18900

Контракт 9 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм 11 класстын негизинде
Контракт: 18900

Контракт 11 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу
Контракт: 19900

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (сырттан окуу) 11 класс
Контракт: 19900

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу 11-класстын негизинде
Контракт: 19900

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы