Кош келиниздер!

Бишкектеги Курулуштагы Архитектура жана Менеджмент Колледжи

Сурап билуу телефону:0702 14 12 70

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (окуу мөөнөтү: орто билим берүүнүн базасында – 1 ж. 10 ай)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Архитектура (окуу мөөнөтү: 2 ж. 6 ай)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
43 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Архитектура (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 3 ж. 6 ай)
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
35 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Газ менен камсыздоо системаларын түзүлүштөрүн монтаждоо жана эксплуатациялоо (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Газ менен камсыздоо системаларын түзүлүштөрүн монтаждоо жана эксплуатациялоо (окуу мөөнөтү: орто билим берүүнүн базасында – 1 ж. 10 ай)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында–2 ж. 10 ай.)
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында–1 ж. 10 ай.)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жер-мүлктүк мамиле (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жер-мүлктүк мамиле (окуу мөөнөтү: орто билим берүүнүн базасында – 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жыгач иштетүүнүн технологиясы, эмеректер дизайны жана конструкциялоо (окуу мөөнөтү: 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жыгач иштетүүнүн технологиясы, эмеректер дизайны жана конструкциялоо (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай. )
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Имараттарды жана курулмаларды куруу жана экплуатациялоо (окуу мөөнөтү: 1 г. 10 мес. - очная)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
38 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Имараттарды жана курулмаларды куруу жана экплуатациялоо (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай. )
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ички санитардык-техникалык жана желдетүү түзүлүштөрүн монтаждоо жана экспуатациялоо (негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10ай)
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ички санитардык-техникалык жана желдетүү түзүлүштөрүн монтаждоо жана экспуатациялоо (окуу мөөнөтү: 1 ж. 10 ай - күндүзгү
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ички санитардык-техникалык жана желдетүү түзүлүштөрүн монтаждоо жана экспуатациялоо (окуу мөөнөтү: 2жыл 6 ай сырттан)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Нарктык инжиниринг (окуу мөөнөтү: 1 ж. 10 ай- күндүзгү)
Контракт: 27000

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Нарктык инжиниринг (окуу мөөнөтү: негизги билим берүүнүн базасында – 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 27000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Нарктык инжиниринг (окуу мөөнөтү: негизги жана орто билим берүүнүн базасында – 2 ж. 6 ай- сырттан)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (срок обучения: 2 ж. 6 ай- сырттан.)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы