Кош келиниздер!

Мураталы Куренкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайы

Сурап билуу телефону:+996(312) 621257

070102 Аспаптык аткаруучулук (аспаптардын түрлөрү боюнча) Окуу мөөнөтү 3 жыл 10 ай
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070104 Вокалдык искусство Окуу мөөнөтү 3 жыл 10 ай
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070106 Хордук дирижирлөө Окуу мөөнөтү 3 жыл 10 ай
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070109 Музыкалык эстрада искусствосу (түрлөрү боюнча) Окуу мөөнөтү 3 жыл 10 ай
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
070113 Музыканын теориясы Окуу мөөнөтү 3 жыл 10 ай
Контракт: 0

Бюджет 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы