Кош келиниздер!

И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Көл шаарындагы Орто кесиптик билим берүү бөлүмү

Сурап билуу телефону:0500388330, 0779717482

080110 "Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080110 "Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап" (окуу мөөнөтү 9-кл базасында 2-жыл, 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080110 "Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. сырттан)
Контракт: 15360

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140206 "Электирдик станциялар, тармактар жана системалар" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140206 "Электирдик станциялар, тармактар жана системалар" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. сырттан)
Контракт: 15360

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140206 "Электирдик станциялар,тармактар жана системалар" (окуу мөөнөтү 9кл базасында 2-жыл, 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140212 "Электр менен жабдуу" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140212 "Электр менен жабдуу" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. сырттан)
Контракт: 15360

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140212 "Электр менен жабдуу" (окуу мөөнөтү 9кл базасында 2 жыл, 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190701 "Унаа жүк ташуу жана башкарууну уюштуруу" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190701 "Унаа жүк ташуу жана башкарууну уюштуруу" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. сырттан)
Контракт: 15360

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190701 "Унаа жүк ташуу жана башкарууну уюштуруу" (окуу мөөнөтү 9-кл базасында 2-жыл, 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
220206 "Маалыматты иштетуунун автоматташтырылган системаларын камсыздоо жана башкаруу" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
220206 "Маалыматты иштетуунун автоматташтырылган системаларын камсыздоо жана башкаруу" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. сырттан)
Контракт: 15360

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
220206 "Маалыматты иштетуунун автоматташтырылган системаларын камсыздоо жана башкаруу" (окуу мөөнөтү 9-кл базасында 2-жыл, 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 9 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230110 "Компьютердик тармактарды жана эсептөө техникалык каражаттарды тейлөө" (окуу мөөнөтү 11- кл базасында 1-жыл 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230110 "Компьютердик тармактарды жана эсептөө техникалык каражаттарды тейлөө" (окуу мөөнөтү 9- кл базасында 2-жыл 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230111 "Компьютердик системаларды программалоо" (окуу мөөнөтү 9 кл басазында 2-жыл, 10 ай күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230111 Компьютердик системаларды программалоо (окуу мөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
270104 "Суу техникалык курулуш" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
270104 "Суу техникалык курулуш" (окуу мөөнөтү 11-кл базасында 1 жыл 10 ай. сырттан)
Контракт: 15360

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
270104 "Суу техникалык курулуш" (окуу мөөнөтү 9-кл базасында 2-жыл, 10 ай. күндүзгү)
Контракт: 18600

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы