Кош келиниздер!

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кесиптик колледжи

Сурап билуу телефону:0559747416

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
12 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 35000

Контракт 9 класстын базасында
6 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Банктык иш (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында
19 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Банктык иш (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында
3 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Башкаруунун жана маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында
17 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Башкаруунун жана маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 35000

Контракт 9 класстын базасында
19 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында
Орун калбады Тастыкталгандардын тизмеси

Тапшырылган арыздар

Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында
Орун калбады Тастыкталгандардын тизмеси

Тапшырылган арыздар

Каржы (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында
39 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Каржы (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында
35 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
16 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 30000

Контракт 9 класстын базасында
5 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Котормо иши (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында
Орун калбады Тастыкталгандардын тизмеси

Тапшырылган арыздар

Котормо иши (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында
Орун калбады Тастыкталгандардын тизмеси

Тапшырылган арыздар

Мектепке чейинки билим берүү (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында
10 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Мектепке чейинки билим берүү (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында
34 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Мектепке чейинки билим берүү (окуу мөөнөтү 2 ж. 6 ай.)
Контракт: 28000

Заочное 11 класстын базасында
16 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Менеджмент (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Менеджмент (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында
5 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Салык жана салык салуу (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында
19 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Салык жана салык салуу (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында
39 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Социалдык иш (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Социалдык иш (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында
22 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Социалдык педагогика (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында
22 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Социалдык педагогика (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында
23 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Укук таануу (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында
47 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Укук таануу (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында
57 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Экономика жана бухгалтердик эсеп ( тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында
42 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

Экономика жана бухгалтердик эсеп ( тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар