Кош келиниздер!

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кесиптик колледжи

Сурап билуу телефону:0559747416

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 35000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Банктык иш (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Банктык иш (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башкаруунун жана маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 35000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башкаруунун жана маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 35000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 30000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (окуу мөөнөтү 2 ж. 6 ай.)
Контракт: 28000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп ( тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 1 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп ( тармактар боюнча) (окуу мөөнөтү 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы