Кош келиниздер!

Евразиялык инновациялык технологиялар институту

Сурап билуу телефону:0772730273

Каржы (тармактар ​​боюнча)(1 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар ​​боюнча)(2 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
75 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (1 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (2 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
73 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп- кысап (тармактар ​​боюнча)( 1 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
45 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп- кысап (тармактар ​​боюнча)( 2 жыл 10 ай)
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
75 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы