Кош келиниздер!

И. Раззаков атындагы КМТУнун академик Х.А. Рахматулин атындагы Токмок шаарындагы филиалынын орто кесипитик билим берүү бөлүмү

Сурап билуу телефону:(03138) 3-08-28

Дизайн
Контракт: 22500

Контракт 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Организация перевозок и управление на транспорте
Контракт: 22500

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Техническое обслуживание средств вычислительной тех. и комп. сетей
Контракт: 22500

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика и бухгалтерский учет
Контракт: 22500

Контракт 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электроснабжение
Контракт: 22500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы