Кош келиниздер!

Инновациалык технологиялар жана экономика колледжи

Сурап билуу телефону:0775150451

АВТОМОБИЛ УНААЛАРЫН ОҢДОО ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ
Контракт: 29000

Контракт 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жарнама
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жер-мүлктүк мамиле
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар ​​боюнча)
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мейманканалар сервиси
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент
Контракт: 29000

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Радио электрондук техниканы техникалык жактан тейлөө жана оңдоо
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу
Контракт: 29000

Заочное 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 9 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигүү буюмдарын кынаптоо жана моделдөө
Контракт: 29000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Товарлардын сапатын экспертөө
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Үйлөрдү жана имараттарды куруу жана колдонуу
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чач тарач чеберчилиги
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Энергия менен камсыздоо
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы