Кош келиниздер!

И.Арабаев атындагы КМУнун Кесиптик билим берүү бөлүмү (Колледж)

Сурап билуу телефону:0312462224,0558336690,0500336690, 0709406130, 0700389412

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын прграммалык камсыздоо
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарга билим берүү
Контракт: 33000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарга билим берүүдө коррекциялоочу педагогика
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча)
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
27 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (чөйрөнүн дизайны)
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Кесиптик окутуу (тармактар боюнча)
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
40 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Кесиптик окутуу (ФХКиО)
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки атайын билим берүү
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 31000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салыктар жана салык салууну уюштуруу
Контракт: 31000

Заочное 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш
Контракт: 29000

Контракт 11 класстын базасында
44 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Теология
Контракт: 29000

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы
Контракт: 31000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм
Контракт: 33000

Заочное 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экология жана айлана чөйрөнү коргоо
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 31000

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы