Кош келиниздер!

Баткен педагогикалык колледжи

Сурап билуу телефону:tel/fax 0(3622) 5-08-03

050711 Социалдык педагогика
Контракт: 16800

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050720 Котормо иши
Контракт: 16800

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050303 Чет тили (англис тили)
Контракт: 16800

Контракт 11 класстын базасында
48 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
42 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050704 Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 16800

Заочное 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
39 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
45 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 16800

Заочное 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050721 Дене тарбия
Контракт: 16800

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
210109 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын камсыздоо
Контракт: 16800

Контракт 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы