Кош келиниздер!

И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин Кара-Балта шаарындагы филиалы

Сурап билуу телефону:0508130288

Газмунай түтүктөрүн жана газмунай сактоочу жайларын куруу жана иштетүү
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жер-мүлктүк мамиле
Контракт: 18000

Бюджет 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Коммерция (тармактар боюнча)
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын экспертизалоо
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр станциялары, тармактар жана системалар
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы