Кош келиниздер!

"Кыргызстан Эл аралык университети" ОИӨК "Таалим" колледжи

Сурап билуу телефону:+996708422942

Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 50000

Контракт 9 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системаларда программалоо
Контракт: 50000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системаларда программалоо
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши
Контракт: 50000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык кызматты уюштуруу
Контракт: 50000

Контракт 9 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык кызматты уюштуруу
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу
Контракт: 50000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 50000

Контракт 9 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили
Контракт: 50000

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы