Кош келиниздер!

БатМУнун Сүлүктү аймактык институтунун орто кесиптик билим берүү бөлүмү

Сурап билуу телефону:+996778791260

Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо (күндүзгү бөлүм)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо (сырткы бөлүм)
Контракт: 14400

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарды окутуу (күндузгү бөлүм)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарды окутуу (сырткы бөлүм)
Контракт: 14400

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жер астындагы баалуу байлыктардын кендерин иштетүү (күндүзгү бөлүм)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жер астындагы баалуу байлыктардын кендерин иштетүү (сырткы бөлүм)
Контракт: 14400

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (күндүзгү бөлүм)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (сырткы бөлүм)
Контракт: 14400

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салыктар жана салык салуу (күндүзгү бөлүм)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салыктар жана салык салуу (сырткы бөлүм)
Контракт: 14400

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу (күндүзгү бөлүм)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу (сырткы бөлүм)
Контракт: 14400

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (күндүзгү бөлүм)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (сырткы бөлүм)
Контракт: 14400

Заочное 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электрдик станциялар, тармактар жана системалар (күндүзгү бөлүм)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электрдик станциялар, тармактар жана системалар (сырткы бөлүм)
Контракт: 14400

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө (Күндүзгү бөлүм)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө (сырткы бөлүм)
Контракт: 14400

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы