Кош келиниздер!

БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык институтунун орто кесиптик билим берүү бөлүмү

Сурап билуу телефону:0771601253, 0773221672

050704 Мектепке чейинки билим беруу/ кундугу болум
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарда окутуу кундузгу болум
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050711Социалдык педагогика / кундузгу болум
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230701 Колдонмо информатика / кундузгу болум
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарды окутуу сырткы болум
Контракт: 14400

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика/ сырткы болум
Контракт: 14400

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим беруу / сырткы болум
Контракт: 14400

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика / сырткы болум
Контракт: 14400

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу 11 база
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу 9 база
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы