Кош келиниздер!

БатМУнун Кызыл-Кыя көп тармактуу институтунун орто кесиптик билим берүү бөлүмү

Сурап билуу телефону:0777642680

030505 Укук таануу (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Башталгыч класстарда окутуу (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050709 Мектепке чейинки билим берүү (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050711 Социалдык педагогика (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
050720Дене тарбия (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
051001 Кесиптик окутуу (тармактар боюнча) (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080107Салык жана салык салуу (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080108 Банк иши (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
140212 Электр менен камсыздоо (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190503Унаанын электр жабдууларын жана автоматикасын иштетүү (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190604 Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230108Компьютердик системалар жана комплекстер (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
260903 Тигүү буюмдарды моделдөө жана конструкциялоо(күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө (күндүзгү: 9-кл база 2 жыл 10 жана 11- кл.база 1 жыл 10 ай ; сырттан: 2 жыл 6 ай)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы