Кош келиниздер!

БатМУнун Көп тармактуу колледжи

Сурап билуу телефону:0773 (559, 709) 057575

Архитектура (окуу мѳѳн.:3 ж. 6 ай 9 кл. база-да, 2 ж. 6 ай 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Банк иши (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да, 2 ж. 6 ай сырткы 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Заочное 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ветеринария (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да, 2 ж. 6 ай сырткы 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Заочное 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Жерге жайгаштыруу (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да, 2 ж. 6 ай сырткы 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да, 2 ж. 6 ай сырткы 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигилген буюмдарды моделдөө жана конструкциялоо (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да, 2 ж. 6 ай сырткы 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да, 2 ж. 6 ай сырткы 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы ( тармактар боюнча) (окуу мѳѳнѳтү: 2 ж. 10 ай 9 кл. базасында, 1 ж. 10 ай 11 кл. базасында, 2 ж. 6 ай сырткы 11 кл. базасында)
Контракт: 16900

Заочное 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 9 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар б-ча) (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да, 2 ж. 6 ай сырткы 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электрдик камсыздоо (окуу мѳѳн.: 2 ж. 10 ай 9 кл. база-да, 1 ж. 10 ай 11 кл. база-да, 2 ж. 6 ай сырткы 11 кл. база-да.)
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техника каражаттарын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө (окуу мѳѳн.: 2ж.10ай 9 кл. баз-а, 1ж.10ай 11 кл. баз-а, 2ж.6ай сырткы 11к
Контракт: 16900

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы