Кош келиниздер!

Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин (КГЮА) IT-Академиясы (колледж)

Сурап билуу телефону:0700540202

Автоматташтырылган системалардын маалымат коопсуздугу
Контракт: 27100

Контракт 9 класстын базасында
40 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
142 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (юриспруденцияда)
Контракт: 27100

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
85 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы