Кош келиниздер!

К.Кольбаев атындагы Бишкек автомобил – жол колледжи

Сурап билуу телефону:0703633131

080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Контракт: 26000

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
69 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190503- Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо
Контракт: 26000

Контракт 11 класстын базасында
100 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
150 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190604 - Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190605 - Көтөрүп-ташуучу, курулуш, жол машиналарын жана жабдууларын техникалык эксплуатациялоо
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
190701 Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу (аба транспортунан башка транспорттун түрлөрү боюнча)
Контракт: 26000

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
230110- Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында
68 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
270206 Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо
Контракт: 26000

Заочное 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы