Кош келиниздер!

Араван «Дулдул Тоо» коллежи

Сурап билуу телефону:(0555) 01-25-51, (0553) 49-91-94

Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Акушердик иш
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык айым иши
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки атайын билим берүү
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук коргоо иши
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили (башталгыч класстын англис тили мугалими)
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили (башталгыч класстын орус тили мугалими)
Контракт: 26000

Контракт 9 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Контракт: 26000

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы