Кош келиниздер!

Туризм Академиясынын Колледжи

Сурап билуу телефону:0555360320

Мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлѳѳнү уюштуруу
Контракт: 24500

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
38 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 27500

Заочное 11 класстын базасында
57 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
57 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм
Контракт: 24500

Заочное 11 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы