Кош келиниздер!

Техника-экономикалык колледжи К.И. Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы

Сурап билуу телефону:(0312) 586960; 0555488411; 0772159732; 0779222491; 0709575512; Сайт колледжа: www.tec.kg

Автомобиль транспортунда жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздугу "АТЖКУ жана К"
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
46 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы"АЧАӨ жана КИТ"
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарбасын механикалаштыруу " АЧМ"
Контракт: 25000

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу "АЧЭ жана А"
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
37 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
42 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча) компьютердик-графикалык
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Күнөскана чарбасынын технологиясы
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу (аба транспортунан башка транспорттун түрлөрү боюнча) "ТТУжана Б"
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
46 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 25000

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
39 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
32 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) "Э жана БЭ"
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
45 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) айыл чарбасында "ЭМКАЧ"
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
46 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
34 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө "ЭТ жана КТКТТ"
Контракт: 25000

Заочное 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
43 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы