Кош келиниздер!

Кейин бизнес жана табихый илимдеринин колледжи

Сурап билуу телефону:+966700600991

Менеджмент
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
40 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында
44 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептоо техникаларын жана автоматташкан тутумдарды программалык камсыздоо
Контракт: 36000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептоо техникасын жана автоматташкан системаларын программалык камсыздоо
Контракт: 36000

Контракт 9 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы