Кош келиниздер!

Телекоммуникация, экономика жана инновациялык кесиптер колледжи

Сурап билуу телефону:+996770 60-70-08

Байланыш каражаттарын эксплуатациялоо (окуу мөөнөтү: 2ж. 10 ай)
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Байланыш каражаттарын эксплуатациялоо (окуу мөөнөтү: 1 ж. 10 ай)
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (окуу мөөнөтү: 2ж. 10 ай)
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (окуу мөөнөтү: 1 ж. 10 ай)
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (окуу мөөнөтү: 1 ж. 10 ай)
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (окуу мөөнөтү: 2ж. 10 ай)
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептɵɵ техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлɵɵ (окуу мөөнөтү: 2ж. 10 ай)
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептɵɵ техникаларынын ж.а компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлɵɵ (окуу мөөнөтү: 1 жыл 10ай )
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы