Кош келиниздер!

Юридикалык колледж Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети (КГЮА)

Сурап билуу телефону:0707550206, 0312391846, 0705549468

Укук таануу
Контракт: 39800

Контракт 9 класстын базасында
184 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
345 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
85 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Контракт: 28000

Контракт 9 класстын базасында
47 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
62 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы