Кош келиниздер!

Ош мамлекеттик университетинин колледждери

Сурап билуу телефону:+996322270818, 0770111110, 0700881560 (Whats)

Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
38 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (ЗО)
Контракт: 16000

Заочное 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Акушердик иш
Контракт: 31000

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Банк иши
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ветеринария
Контракт: 18500

Контракт 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 26500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия
Контракт: 19000

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
42 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары
Контракт: 21000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (ЗО)
Контракт: 16500

Заочное 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо геодезия
Контракт: 18000

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (экономика аймагында)
Контракт: 21000

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши (Англис тили)
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши (корей, япон, араб, түрк)
Контракт: 26000

Контракт 11 класстын базасында
72 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
139 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши (Кытай тили)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында
39 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши (Орус тили)
Контракт: 0

Контракт 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Лабораториялык диагностика
Контракт: 21500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо
Контракт: 19000

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим берүү (ЗО)
Контракт: 16000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ортопедиялык стоматология
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Профилактикалык стомотология
Контракт: 21500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Сестралык иш
Контракт: 31000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш
Контракт: 20500

Контракт 11 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
36 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык патронаж
Контракт: 17500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Теология (Арашан)
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Теология (Ош)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы
Контракт: 18000

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын экспертөө
Контракт: 18500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо (транспорттун түрлөрү боюнча, суу транспортунан башкасы)
Контракт: 0

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм
Контракт: 19500

Контракт 9 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
2 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук коргоо ишмердүүлүгү
Контракт: 23500

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук коргоо ишмердүүлүгү (ЗО)
Контракт: 20000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу
Контракт: 23500

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 32500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча)
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили
Контракт: 29000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Контракт: 23500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
1 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (ЗО)
Контракт: 16000

Заочное 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникаларынын каражаттарын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу (ПОВТАС)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы