Кош келиниздер!

Ош мамлекеттик университетинин Өзгөн эл аралык медициналык колледжи

Сурап билуу телефону:03233 5-30-44

060101 Дарылоо иши (окуу мөөнөтү: 3 жыл 6 ай)
Контракт: 26000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
060102 Акушердик иши (окуу мөөнөтү: 2 жыл 10 ай)
Контракт: 30250

Контракт 11 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
060106 Ортопедиялык стоматология (окуу мөөнөтү: 2 жыл 10 ай)
Контракт: 21500

Контракт 11 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
060107 Профилактикалык стоматология (окуу мөөнөтү: 2 жыл 10 ай)
Контракт: 21500

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
060108 Фармация (окуу мөөнөтү: 2 жыл 10 ай)
Контракт: 30250

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
060109 Медициналык айым иши (окуу мөөнөтү: 2 жыл 10 ай)
Контракт: 30250

Контракт 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы