Кош келиниздер!

Н.Исанов атындагы КМКТАУнин алдындагы Балыкчы колледжи

Сурап билуу телефону:+996707541769

Дизайн (тармактар боюнча)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Курулуштарды жана имараттарды куруу жана эксплуатациялоо
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (унаа түрү боюнча аба унаасынан башкасы)
Контракт: 12000

Контракт 11 класстын базасында
48 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
47 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча)
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
48 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
45 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо
Контракт: 12000

Контракт 9 класстын базасында
46 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы