Кош келиниздер!

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин Колледжи

Сурап билуу телефону:(03922) 5-27-37 (0708) 58-40-13 (0703) 921 753

Автоматташтырылган системаларды жана эсептоо техикасын программалык камсыздоо(кундузгу)
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автоматташтырылган системаларды жана эсептоо техикасын программалык камсыздоо(кундузгу)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автоматташтырылган системаларды жана эсептоо техикасын программалык камсыздоо(сырттан окуу)
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль унааларын техникалык тейлоо жана ондоо (кундузгу)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль унааларын техникалык тейлоо жана ондоо (сырттан окуу)
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Автомобиль унааларын техникалык тейлоо жана ондоо(кундузгу)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
17 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Агрономия (Техникум-Туп)-кундузгу
Контракт: 22000

Бюджет 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Агрономия (Техникум-Туп)-кундузгу
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Бак-парктык жана ландшафттык курулуш (кундузгу)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Бак-парктык жана ландшафттык курулуш (кундузгу)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Банк иш (кундузгу)
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
50 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Банк иш (сырттан окуу)
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Банк иш(кундузгу)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башкарууну документтик камсыздоо жана архив (кундузгу)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башкарууну документтик камсыздоо жана архив тануу (кундузгу)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (кундузгу)
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу (кундузгу)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу(сырттан окуу)
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ветеринария (Техникум-Туп)-кундузгу
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ветеринария (Техникум-Туп)-кундузгу
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ихтиология жана балык чарбачылыгы (Техникум-Туп)-кундузгу
Контракт: 17000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ихтиология жана балык чарбачылыгы (Техникум-Тюп)-кундузгу
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы (тармактар боюнча)-сырттан окуу
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маркетинг (тармактар боюнча) кундузгу -11 класс
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маркетинг (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим беруу (кундузгу) - 11-класс
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим беруу (кундузгу) - 9-класс
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу (кундузгу)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу (сырттан окуу)
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу(кундузгу)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш (кундузгу)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык иш (кундузгу)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм(кундузгу)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм(кундузгу)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
41 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм(сырттан окуу)
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада ташууларды уюштуру жана башкаруу (кундузгу)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада ташууларды уюштуру жана башкаруу (кундузгу)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
48 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Унаада ташууларды уюштуру жана башкаруу (сырттан окуу)
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили (башталгыч класстарда чет тили мугалими) (кундузгу)
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Чет тили (башталгыч класстарда чет тили мугалими)-кундузгу
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
8 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча)-
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)-кундузгу
Контракт: 23000

Контракт 9 класстын базасында
35 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)(сырттан окуу)
Контракт: 24000

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсепто техникасынын каражаттарын техникалык тейлоо жана компьютердик тармактар (кундузгу)
Контракт: 22000

Контракт 9 класстын базасында
33 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептоо техникасынын каражаттарын техникалык тейлоо жана компьютердик тармактар (кундузгу)
Контракт: 25500

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы