Кош келиниздер!

Кыргыз-Озбек университетинин Медициналык колледжи

Сурап билуу телефону:

Акушердик иш
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында
82 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 23000

Контракт 11 класстын базасында
134 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мээрбандык иш
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында
126 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ортопедиялык стоматология
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
116 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында
11 мест Арыз калтыруу

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы