Кош келиниздер!

Кызыл-Кыя колледжи

Сурап билуу телефону:0773-786-185

Автоматташтырылган системаларды жана эсептоо техникаларын программалык камсыздоо
Контракт: 17300

Заочное 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Башталгыч класстарда окутуу
Контракт: 17500

Контракт 11 класстын базасында
26 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дене тарбия
Контракт: 17000

Контракт 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Каржы
Контракт: 17500

Контракт 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
10 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика
Контракт: 17000

Заочное 11 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
11 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мектепке чейинки билим беруу
Контракт: 17500

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Заочное 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
48 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Социалдык педагогика
Контракт: 17500

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу
Контракт: 17500

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы