Кош келиниздер!

Ош аймактык медициналык колледжи

Сурап билуу телефону: (0776)300575 (0552)053075

Акушердик иш
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
46 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дарылоо иши
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
44 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Медайымдык иш
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
113 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Ортопедиялык стоматология
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Профилактикалык стоматология
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Фармация
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы