Кош келиниздер!

Коммерциялык-экономикалык колледж Эл аралык башкаруу укук каржы жана бизнес академиясы

Сурап билуу телефону:0706039694

Автоматташтырылган системаларды жана эсептоо техникалардын программалык камсыздоо (күндүзгү)
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
33 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
33 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Банк иши (күндүзгү)
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (күндүзгү)
Контракт: 19000

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча) (күндүзгү)
Контракт: 19000

Контракт 9 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
6 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Салык жана салык салуу (күндүзгү)
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук коргоо иши (күндүзгү)
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
19 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (күндүзгү)
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
33 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (сырртан)
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
112 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча) (күндүзгү)
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
35 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
39 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Финансы (тармактар боюнча) (сырттан)
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
145 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (күндүзгү)
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
63 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
56 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)(сырттан)
Контракт: 22000

Контракт 11 класстын базасында
132 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептоо техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлоо (күндүзгү)
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы