Кош келиниздер!

Кыргыз эл аралык универсалдуу колледжи

Сурап билуу телефону:(+996)700159779

Котормо иши (окуу мооноту: 1 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Котормо иши (окуу мооноту: 2 ж. 10 ай.)
Контракт: 30000

Контракт 9 класстын базасында
3 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлоону уюштуруу (окуу мооноту 1 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлоону уюштуруу (окуу мооноту: 2 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент ( тармактар боюнча) (окуу мооноту: 1 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
4 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент (тармактар боюнча) (окуу мооноту: 2 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Реклама ( окуу мооноту: 2 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 9 класстын базасында
7 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Реклама (окуу мооноту: 1 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
12 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм (окуу мооноту: 1 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Туризм (окуу мооноту: 2 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (окуу ммооноту: 2 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 9 класстын базасында
18 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Укук таануу (окуу мооноту: 1 ж. 10 ай)
Контракт: 30000

Контракт 11 класстын базасында
13 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы