Кош келиниздер!

Бишкекский горный многопрофильный колледж

Сурап билуу телефону:0553-655-111

Ачык тоо-кен иштери (Тоо-кен техник-технологу)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
70 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Гидрогеология жана инженердик геология (Техник)
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
24 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Маркшейдердик иш (Тоо-кен техник-маркшейдери)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
34 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Мунай жана газ скважиналарын бургулоо (Техник-технолог)
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
23 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Пайдалуу казылмалар кендерин жер астында иштетїї (Тоо-кен техник-технологу)
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
70 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Пайдалуу казылмаларды байытуу (Техник)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
30 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
70 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы