Кош келиниздер!

Экономика, дизайн жана информациялык системалар колледжи

Сурап билуу телефону:0-704-27-03-63

Банктык иш
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Дизайн (тармактар боюнча)
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
Контракт: 24000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Менеджмент
Контракт: 24000

Бюджет 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Бюджет 9 класстын базасында
44 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Экономика жана бухгалтердик каттоо
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
16 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептоо техниканын жана автоматташтырылган системаларын программалык камсыздоо
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында
14 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
9 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
Эсептоо техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлоо
Контракт: 24000

Контракт 9 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
5 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы