Кош келиниздер!

Бишкекский универсальный колледж

Сурап билуу телефону:0773-177-342

“Башталгыч класстарда окутуу“ (Башталгыч класстын мугалими)
Контракт: 20000

Контракт 9 класстын базасында
20 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
25 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
“Компьютердик системаларда программалоо” (Техник-программист)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
44 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
59 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
“Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу” (Юрист)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
59 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
64 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
“Укук таануу” (Юрист)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
54 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
“Чет тили” (Башталгыч класстын чет тили мугалими)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
27 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
82 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
“Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) “ (Бухгалтер)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
74 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
«Туризм» (Туризм боюнча адис)
Контракт: 20000

Контракт 11 класстын базасында
28 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
93 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы