Кош келиниздер!

Кыргызский медико-социальный колледж (КМСК) “Уникум”

Сурап билуу телефону:0700222345/0773330205/0705255577/0708112248/0554151144

060101"Дарылоо иши" (окуу мөөнөтү 3жыл 10ай)
Контракт: 31000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
060102 "Акушердик иши" (окуу мөөнөтү 2жыл 10ай)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
060108 "Фармация" (окуу мөөнөтү 2жыл 10ай)
Контракт: 32000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
060109 "Медициналык айым иши" (окуу мөөнөтү 2 жыл 10ай)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
060110 "Лабораториялык диагностика" (окуу мөөнөтү 2 жыл 10ай)
Контракт: 28000

Контракт 11 класстын базасында
61 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы