Кош келиниздер!

Бишкекский горный и технический колледж

Сурап билуу телефону:0312 88 12 73, 0550 300 183, 0772 18-49-58.0700 43 43 14

130203 Пайдалуу кен байлыктарды чалгындоонун техникасы жана технологиясы (окуу мөөнөтү: 9 кл базасында -2 жыл 10 ай, 11 кл базасында-1 жыл 10 ай,күн);
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
15 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
49 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
130402 Маркшейдердик иш (окуу мөөнөтү: 9 кл базасында -2 жыл 10 ай, 11 кл базасында-1 жыл 10 ай) кундүзгү;
Контракт: 25000

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 11 класстын базасында
29 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
130403 Ачык тоо-кен иштери (окуу мөөнөтү: 9 кл базасында-2 жыл 10 ай, 11 кл базасында - 1 жыл 10 ай, күндүзгү);
Контракт: 25000

Контракт 11 класстын базасында
43 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
21 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы
130405 Пайдалуу кен байлыктарды байытуу ( 9 кл базасында окуу мөөнөтү - 2 жыл 10 ай, 11 кл базасында-1 жыл 10 ай, күндүзгү);
Контракт: 30000

Бюджет 11 класстын базасында
36 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы

Контракт 9 класстын базасында
22 мест

Тапшырылган арыздар

1 турдун жыйынтыгы