Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200020068 9.50
2 БА 200229814 8.43
3 БА 200244839 7.93
4 БА 200141401 6.29
5 БА 200134499 6.29

Артка