Тастыкталган арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200076297 10.00
2 БК 200243250 9.71
3 БК 200456222 9.71
4 БК 200488861 8.47
5 БК 200063717 8.35
6 БК 200063726 8.29
7 БК 200289438 6.41
8 УК 190048020 6.41
9 БК 200285958 6.12

Артка